top of page
Top-Over

Expeditie naar de Top

Wanneer doe je het goed als organisatie, als team? Wat is de Top? Dat is toch als je klanten optimaal bediend worden, alle medewerkers plezier in hun werk hebben en er een goed rendement gerealiseerd wordt? Dan spring je toch elke dag enthousiast uit je bed!

 

De realiteit is vaak tegenovergesteld: worstelen met de dagelijkse werkdruk,  moeizame samenwerking met partners, onbetrouwbare planningen, kosten die onnodig oplopen, ongeïnspireerde medewerkers en minder tevreden klanten. En het lijkt alleen maar erger te worden.  Hoe keer je dat schip? Hoe bereik je onder die omstandigheden de Top?
 

De 'Expeditie naar de Top' biedt de oplossing.

Arpa logo.png

Om die omslag in een korte tijd te bereiken heeft Cymatic Coaching samen met het Arpa Lean Instituut, speciaal voor het kleinbedrijf (tot ca 50 medewerkers), een uitgekiend en vooral uniek programma samengesteld. Deze 'Expeditie naar de Top' is gebaseerd op de jarenlange ervaring met het begeleiden van vooral grote bedrijven. Met dit nieuwe programma bewerkstellig je in één jaar de (meetbare) omslag naar een lerende en succesvolle organisatie. 

De metafoor van de Expeditie naar de Top voor de omslag van gedrag

Dat het niet simpel en eenvoudig is, blijkt uit onze keuze voor de metafoor van de berg expeditie. Immers, het beklimmen van bergen is ook hard werken en bovenal samenwerken. Zo dus ook onze expeditie! We pakken je organisatie 'bij de kladden' en helpen de medewerkers samen zélf de organisatie in één jaar tijd om te bouwen naar een lerende organisatie met gepassioneerde teams die streven naar telkens beter.

Voor de nodige intervisie, synergie en kruisbestuiving doorloop je het traject samen en gelijktijdig met andere organisaties uit het kleinbedrijf.

 

Een robuuste en toch wendbare organisatie

Wanneer je een organisatie hebt met mensen die zelfstandig opereren en veel beslissingen zelf en samen maken, is je organisatie vele malen robuuster dan wanneer de meeste beslissingen door een klein aantal, vaak toch al veel te drukbezette, managers gemaakt worden. Als ze in staat zijn op basis daarvan zelf de juiste beslissingen te nemen, is de organisatie direct veel wendbaarder. Een zelf organiserende omgeving verhoogt drastisch het leertempo evenals de volwassen communicatie en persoonlijke groei.

 

Concrete resultaatdoelen na één jaar expeditie

Welke resultaten kan je verwachten van één jaar Expeditie naar de Top? Normaal gesproken is de organisatie in staat minimaal de volgende doelen te bereiken:

  • een toegenomen klanttevredenheid met 15%

  • een toegenomen medewerkerstevredenheid met 15%

  • de betrouwbaarheid van de planning: 85% van de afspraken volgens planning

  • de tijd voor registraties (certificering e.d.) is met 25% verminderd

  • de efficiëntie met 5% verhoogd

Het programma rust op vier pijlers en partners:

  • trainen van het Lean gedachtegoed en Lean bewustwording door Arpa 

  • begeleid leren van de toepassing van Lean in de praktijk door Cymatic Coaching 

  • beklijven van de parate kennis medewerkers door micro-leren door Knowingo

  • actief minimaliseren van de 'registratie last' door KVGM  

Voorjaar 2020 start de tweede Expeditie naar de Top voor Huisartsenpraktijken.

                                                    Klik op          voor meer informatie

Roadmap-a4.png

Voorzieningen trainingen

Trainingen zijn inclusief studiematerialen, koffie, thee, fris, fruit, lunch en parkeren. Bij de tweedaagse trainingen is voorzien in een diner op de eerste dag. Als je wilt kun je gebruik maken van het NH hotel op het terrein.

Investering  in geld en tijd

De kosten voor de hele expeditie worden vooraf en in overleg vastgesteld. Elke organisatie start met een maatwerk garantiecertificaat waarin alle componenten van het traject van trainingen, coaching, micro leren en minimaliseren van de registratielast, kosten en doelen van de expeditie opgenomen zijn. De betaling kan, indien gewenst, in twaalf gelijke maandbedragen plaatsvinden. De betalingstermijn is twee weken. 

Houd ook rekening met gemiddeld 2,5 uur per medewerker per maand voor het volgen van trainingen en het organiseren van de verbeteringen.

Subsidie (SZW - ESF 2014-2020)

De huidige criteria om in aanmerking te komen voor een substantiële ESF subsidie van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid zijn (onder andere) het bevorderen van gezond en veilig werken, het terugdringen van de werkstress en het bevorderen van de leercultuur. Criteria waaraan deze expeditie ruimschoots voldoet. De verwachting is dat deze criteria in 2019 ook zullen gelden. Ervaring leert dat de subsidie op ergens rond de € 5.000,- uitkomt. Cymatics begeleidt de organisaties bij de aanvraag van deze subsidie. 

Afrekenen op basis van geleverde klantwaarde

Last but not least: geheel vanuit de Lean gedachte heeft de opdrachtgever de optie om aan het eind van het traject de geleverde klantwaarde met een factor tussen de 70% - 130% te waarderen. In overleg wordt de kosten met deze waarderingsfactor verrekenend.

bottom of page