top of page

Wat levert Lean op?

Voorbeelden en cijfers uit de praktijk

 

Dit zou er zo maar kunnen gebeuren als je je organisatie blootstelt aan het Lean gedachtegoed. Een gewaarschuwd mens telt voor twee...

 

Artikelen Lean uit de (huisartsen)zorg vakpers 

Schulz en van de Kerkhof:                      Lean denken en doen

HAP van Kerkhoven en van de Ven:   Pozop Extranet

De Doktersassistent:                                Lean in de huisartsenpraktijk

VvAA:                                                             Lean heeft ons rust gegeven

De Dokter:                                                    Lean werken

MedZ-Online:                                              De praktijk uitgemest

MedZ-Online:                                              Kanban en voorraadbeheer

Resulaten Lean industrie.png

Effecten doorlooptijdverkorting

Dé manier om organisaties te laten kennismaken met Lean, en dan specifiek met de effecten van het verkorten van de doorlooptijd, is het one piece flow experiment. Daarbij wordt een veel voorkomend proces nauwgezet in kaart gebracht, gemeten en opnieuw ingericht, maar nu om het product/dienst als experiment met de kortst denkbare doorlooptijd het proces te laten doorlopen. Daarna wordt het experiment ook daadwerkelijk uitgevoerd en de parameters proceskwaliteit, de teamflow, de kosten en de doorlooptijd vastgelegd.   

We hebben effecten van het experiment tussen vier verschillende processen (en organisaties) vergeleken:

  • productie van metalen gevelplaten

  • gemeentelijke procedure minnelijke schikking onderhoud

  • woningrenovatie

  • productie van aluminium kozijnen

GEVELBEPLATING

Kwaliteit van het proces

Onder de kwaliteit van het proces wordt, naast de technische voorwaarden waaraan het product of dienst moet voldoen, ook de faalkosten tijdens en na de realisatie verstaan Ook de betrouwbaarheid van de planning is een onderdeel van kwaliteit

PROCEDURE

RENOVATIE

ALU KOZIJNEN

OPF kwaliteit - kopie.png

GEVELBEPLATING

PROCEDURE

RENOVATIE

ALU KOZIJNEN

GEVELBEPLATING

PROCEDURE

Teamflow

De teamflow (plezier in het werk) is tijdens de normale uitvoering van het proces gemeten en tijdens het experiment. Absoluut gezien is zo'n meting best arbitraal (Hawthorne). Relatief gezien geeft het een indicatie

RENOVATIE

ALU KOZIJNEN

OPF teamflow - kopie.png

GEVELBEPLATING

PROCEDURE

RENOVATIE

ALU KOZIJNEN

Kosten

Er is bij de kosten vooral gekeken naar de benodigde arbeidsuren, de verhouding klantwaarde en verspilling en de onderhanden werk positie.

OPF kosten - kopie.png

RENOVATIE

GEVELBEPLATING

PROCEDURE

ALU KOZIJNEN

Doorlooptijd verkorten

Het verkorten van de doorlooptijd levert (onverwachte) effecten: de kwaliteit en het arbeidsplezier nemen toe en de kosten nemen af. Daarom is het verkorten van de doorlooptijd niet het doel maar de sleutel naar verbeteren

OPF doorlooptijd - kopie.png

RENOVATIE

GEVELBEPLATING

PROCEDURE

ALU KOZIJNEN

 

 

Volgers van Lean

Huisartsenpraktijk Schultz en Van de Kerkhof Deurne

De praktijk is sinds 1 juni 2010 gevestigd aan de Kerkstraat 8b in het centrum van Deurne. De praktijk is NHG geaccrediteerd. Tevens werkt de praktijk volgens de LEAN methode. Dit houdt in dat de patiënt centraal staat. Alle processen, om de medische zorg voor de patiënt te optimaliseren, sluiten zo efficiënt mogelijk op elkaar aan. Dit betekent dat de patiënt verzekerd is van maximale zorg en minimale wachttijden. In de praktijk zijn naast twee huisartsen tevens twee assistentes werkzaam, drie praktijkondersteuners en een verpleegkundig specialist. De praktijk is betrokken bij de opleiding van assistentes, ondersteuners en coassistenten, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2010 laat Huisartsenpraktijk Schultz en Van de Kerkhof zien dat Lean werken ook in de eerstelijnsgezondheidszorg praktijkprocessen efficiënter kan laten verlopen

Hun motto is: “De juiste zorg op de juiste plaats bij de juiste persoon en op het juiste moment.”

Boek Lean in de huisartsenpraktijk

In 2015 verscheen het boek ‘Lean in de Huisartsenpraktijk’ van Ulrich Schulz, Margareth Heuveling en Maud van Vlerken. Het vindt in maart 2019 opvolging in het boek ‘Lean in de 1e lijn’.

 

Praktijkvoorbeelden uit het boek ‘Lean in de Huisartsenpraktijk’:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lean in de 1e lijn/ Margareth Heuveling Consultancy

 

Met behulp van Lean tools brengen we samen de bronoorzaak van uw knelpunten in kaart. Als deze oorzaak eenmaal duidelijk is zal samen met het gehele team op een Lean manier, gebruikmakend van Lean tools, naar een oplossing worden gezocht. Dit zorgt ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders expertise en dat het verbetertraject door een ieder in uw praktijk wordt begrepen, wordt gedragen en uiteindelijk zal worden uitgevoerd.

Lean in de zorg in de VS

 

Arpa Learn Instituut

rolmaatje 2.png
rolmaatje 1.png
schikken behandelkamer.jpg
schikken verbandkar.jpg
Lean 1e lijn logo.png
arpa.png
kanban magneet systeem.png
Boek Ulrich Schulz en Margareth Heuvelin
opbrengsten Lean in zorg.png

Aldowa metalen gevelbekleding

(korte samenvatting van het artikel op de Innovatie pagina van de KvK site)

'Binnen Aldowa doet iedereen wat hij leuk vindt en goed kan' Allard Droste, eigenaar van metaalverwerkingsbedrijf Aldowa, heeft samen met zijn compagnon Jan Boom een forse cultuuromslag in zijn bedrijf gerealiseerd. Droste heeft een open en inspirerende bedrijfscultuur gecreëerd als belangrijke component van betekenisvol ondernemen. De resultaten spreken voor zich. Van 2,5 miljoen naar 12 miljoen omzet. Van 13 naar 50 medewerkers in 10 jaar. Van een ziekteverzuim van 7% naar 2%. 

Van traditionele naar wendbare organisatie

Droste is erin geslaagd het bedrijf te transformeren van een traditionele, hiërarchische leverancier naar een flexibele en wendbare organisatie. Hij vindt het onbegrijpelijk dat veel mensen ongelukkig zijn over hun werk of burn-out klachten hebben. Mensen moeten hun werk weer super leuk gaan vinden.”

 

Droste wilde meer ruimte creëren voor medewerkers en ze stimuleren zelf nieuwe ideeën te bedenken en beslissingen te nemen. Hij begon samen met de mensen op de werkvloer de processen te versimpelen. Door ze te vertellen en laten voelen: “Het is ook jullie bedrijf!” Droste heeft in de praktijk gemerkt dat iedereen positief wil veranderen. 

 

Tips aan andere ondernemers

Droste's gedachtegoed is terug te brengen tot enkele eenvoudige begrippen.

  • Dromen: "Droom elke dag en deel dit met andere mensen. Maak het zichtbaar en beschouw het alsof je het al bereikt hebt".

  • Doen en durven: “Veel mensen hoor ik al jaren praten over hun dromen. Maar met alleen praten bereik je niets. Je moet het doen!”

  • Wees trots: "Ik hoor bijna nooit iemand vertellen hoe trots hij is op zijn bedrijf, producten, collega’s en klanten! En dit is waar alles begint!”

 

Vertrouwen kun je niet half

Volledig vertrouwen is de allerbelangrijkste voorwaarde om met elkaar een cultuuromslag te kunnen maken. Dat geeft simpelweg de intrinsieke motivatie is om het goed te doen. Mensen willen daarom graag bij ons werken.

 

Voor het hele artikel 

Allard Droste_tcm109-434374.jpg

IJsselstreek Ziekenhuis

Op afdeling B2 zijn de 'handelingsbakken' geïntroduceerd. Ze liepen er tegenaan dat we veel op zoek waren naar materialen (foto 1), ver moesten lopen voor materialen en teveel voorraad hadden: zonde! 

De handelingsbakken (foto 2) bevatten pakketten met in elk alle materialen om een handeling te kunnen uitvoeren. Deze pakketten liggen op een vaste plek en kunnen direct worden gepakt. Na gebruik wordt het groene kaartje rood, wat betekent dat de bak moet worden bijgevuld. 

Resultaat: méér tijd voor de patiënt, snellere reactie op hulpvragen en minder gedoe. Dat is wat we willen, de patiënt centraal!

Foto 1
foto 2

Glasherstel bedrijf

Het magazijn en de werkplaats van een regionaal opererend glasherstelbedrijf barstte uit zijn voegen en een uitbreiding van het pand leek onvermijdelijk. Net in aanraking gekomen met Lean keken de medewerkers nu door de Lean bril naar de situatie. Na enkele weken richtte ze het magazijn opnieuw in hielden het inkoopproces en de veiligheid tegen het licht. 

Door de inzet van Lean tools als Kanban, 2Bin, Visueel management, 5S en VSM heeft het bedrijfspand weer genoeg ruimte en het is er veilig. Door de aanpassing van de processen staat het glas nu maximaal nog maar 2 dagen in het magazijn waardoor de voorraad met 92% is teruggebracht.
 

Cijfers uit 'The Machine that Changed the World'

Hieronder enkele cijfers uit het boek dat Womack, Jones en Roos in 1990 uitbrachten na hun benchmark van de auto-industrie in de wereld. De verschillen tussen Japan en de USA zijn gigantisch. Het succes van Lean is voornamelijk terug te voeren op het cijfer 'Doorgevoerde verbetersuggestie': 

154 x meer verbeteringen dan de concurrent 

cijfers TMTCTW prestatie assemblage.png

Lean werkt in een proces omgeving en ook de auto industrie kent projecten

cijfers TMTCTW prestatie projecten.png

Ook op het gebied van samenwerking spannen de Japanners de kroon

vergelijk autoprod Japan VS EUR.png

Meer informatie

                          Guido van Houdt (Cymatic Coaching)                                  06 53 54 25 85

                          Charles Verhoeff (Cymatic Coaching)                                  06 53 87 91 28

                          Brigit Kole (Arpa)                                                                        06 49 65 23 99

bottom of page